Läkemedel

Medicinrester och kanyler är viktiga att samla in så att de kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. De ska inte slängas i soppåsen eller spolas ner i toaletten!

Överblivna läkemedel ska samlas ihop (i en genomskinlig plastpåse) och lämnas in till ett apotek. Apoteken tar emot alla sorters läkemedel, vilka sedan förbränns i miljöanpassade förbränningsanläggningar.

Apoteken tar emot begagnade kanyler förutsatt att de ligger i särskilda kanylburkar.