Eget avlopp

Information om brunns- och tanktömning.

Tömning av brunnar sker enligt turlista. Tömning av slutna tankar och extra tömningar av brunnar sker efter beställning eller minst en gång per år.

Var vänlig se till att väg till fastigheten är farbar/snöröjd samt att brunnslocken är lättåtkomliga.

Ett par veckor innan vi påbörjar ett nytt område skickar vi ut information till berörda fastigheter.

Beställning av tanktömning görs till Avesta Vatten på telefon 0226-64 55 00 vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00 eller via vår hemsida. Om beställning gjorts senast onsdag klockan 12:00 sker tömning påföljande torsdag/fredag.

OBS ! Om ni vill ha tömt flera gånger per år måste detta beställas direkt hos Avesta Vatten.

Har ni inte fått tömt under beräknad tömningsperiod, kontakta oss.

Fakturering av slamtömning sker från Avesta Vatten. Här finns information om våra priser.

Vid frågor angående ansökningar och byggande av enskilda brunnar och tankar, kontakta miljökontoret.

Råd till fastighetsägaren
Du är som fastighetsinnehavare skyldig att se till att transportvägen fram till tömningsplatsen hålls i framkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för tunga fordon. Se även till att hålla fritt från taggiga buskar och brännässlor runt brunnar och tankar.

Ytterligare råd och rekommendationer finner du i dessa anvisningar för enskilda avlopp.

Information angående lock på slamanläggning
Locken till slambrunnar får högst väga 15 kg. Från och med januari 2017 tar Avesta Vatten ut en extra avgift för tunga locka till slambrunnar. Här kan du läsa mer om tunga lock och vad du ska tänka på vid byte av brunnslock.