Vattenverk

I Avesta kommun finns fem vattenverk. De producerar ditt dricksvatten från grundvatten. Vi ansvarar för att sköta dessa och se till så att vattnet till Avestas hushåll håller god kvalitet.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet har vattenskyddsområden inrättats för våra vattentäkter. Varje vattenskyddsområde har specifika föreskrifter som reglerar användning, hantering och lagring av kemiska produkter, drivmedel, gödsel, vägsalt, bekämpningsmedel m.m. inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna ger också vägledning för schaktningsarbeten inom vattenskyddsområdet.

Det är viktigt att känna till om man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde och vilka regler som gäller. Är du osäker kan du kontakta oss, V-dala Miljö- och byggförvaltning eller länsstyrelsen Dalarna.

Här finns information till dig som äger en fastighet i vattenskyddsområden (pdf).

 Nedan finns en länk till naturvårdsverkets kartverktyg som bland annat visar vilka vattenskyddsområden som finns i landet. Där kan du även hitta föreskrifterna för respektive område.

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/