Om avlopp

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får om spillvatten och dagvatten