Sortera rätt är lätt

Kort information om källsortering

För att återvinningen ska fungera och för minskad miljöbelastning är det viktigt att vi sorterar rätt. Detta gäller såväl vid återvinningscentralen som hemma och vid återvinningsstationen.

Hushållsavfallet sorteras i två kärl hemma vid fastigheten: ett grönt kärl för brännbart hushållsavfall och ett brunt kärl för matavfall. Förpackningar och tidningar läggs i respektive kärl vid återvinningsstationerna.

Brännbart hushållsavfall (restavfall) - vanliga soppåsen

  • Kuvert, stearinljus, post-it-lappar, tygbitar, kattsand, tuggummi, disk- och tandborstar, blommor, blomjord, disktrasor, småsaker av gummi, strumpor, blöjor, bindor, tobak.

        Vad händer sen med soppåsen?
         Hushållsavfall/restavfall förbränns i Källhagsverket och blir till värme och varmvatten
         till våra bostäder.

Matavfall - matavfallspåsen

  • Matavfall är inte bara matrester utan större delen är sådant som blir över vid matlagning, exempelvis potatisskal, kaffesump (inkl. filter), fruktskal och oätliga delar som tas bort.

       Vad händer sen med matavfallspåsen?
       
Matavfallet samlas in och körs till rötning. Vid rötningen bildas biogas, som
        vidareförädlas till fordonsgas. Rötresten blir jordförbättringsmedel som kan återföras
        till jordbruket.

Förpackningar och tidningar

  • Dessa lämnas på återvinningstationer som är utplacerade på ett flertal platser i kommunen. Här kan du hitta en återvinningsstation nära dig.

       Vad händer med förpackningarna och tidningarna?
      
Alla förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationerna skickas till
       sortering för återvinning, där i huvudsak materialåtervinning sker. Det som inte går
       att materialåtervinna går till energiutvinning som substitut för fossil råvara i
       industrin. Här kan du läsa mer om återvinningsprocessen.

Sorteringsguide
Till din hjälp finns en sökbar sorteringsguide på www.dalaavfall.se.