Google maps

Hitta stationer

 • Återvinningscentraler
 • Farligt avfall
 • Kontor
 • Vattentankstationer

Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • Försenad sophämtningen 14/1

  2022-01-14

  På grund av hala vägar är sophämtningen försenad i Horndal och Vansjöområdet. Låt era kärl stå framme så att de kan hämtas när sopbilarna kan ta sig fram i de områden som behöver halkbekämpas. Troligtvis kommer dessa hämtningar genomföras under måndag och tisdag kommande vecka.

 • Hala vägar försenar sophämtningen

  2021-12-17

  Under en tid har många mindre vägar varit dåligt snöröjda eller hala i samband med sophämtning. Vi vill rikta en uppmaning till väghållaren att försöka att hålla vägarna farbara i samband med sophämtning.

 • Returpapper

  2021-11-01

  Regeringen har beslutat att avskaffa producentansvaret för returpapper från och med 2022-01-01. Detta innebär att kommunen får överta ansvaret för insamling.

 • Toatävling

  2021-11-17

  Vi på Avesta Vatten och Avfall AB tycker att det är otroligt viktigt med kunskap. Tillsammans med skolorna i Avesta kommun sprider vi kunskap om vatten.

 • Fornby: UPPHÄVD Kokningsrekommendation

  2021-12-21

  De prover som tagits visar ingen förekomst av bakterier i vattnet. Detta innebär att vattnet inte längre behöver kokas före användning.

 • Inpasseringssystem

  2021-07-28

  Från 1/9 kommer vi på Gruvgärdet ha ett inpasseringssystem. Personer som är bosatta (folkbokförda) i Avesta behöver bara dra sitt körkort för att öppna bommen.

 • Invasiva arter

  2021-06-04

  Ett antal växtarter har sedan en tid tillbaka klassificerats som sk Invasiva växtarter. Dessa måste hanteras med försiktighet för att undvika spridning.

 • Nu är det läge att spara vatten!

  2021-06-18

  I samband med den väntande värmeböljan ökar också användningen av vatten avsevärt i kommunen. Grundvattennivåerna är fortfarande på stabila nivåer, men pumpar på vattenverken och ute på ledningsnätet jobbar nu ordentligt för att klara av den ökade förbrukningen av dricksvatten. Detta märks framför allt i Avesta, Krylbo, Karlbo, Skogsbo, Fors och Folkärna. Avesta Vatten uppmanar därför alla att spara på vattnet. Undvik att vattna med trädgårdsslang och vattenspridare. Stäng av kranen när du borstar tänderna och schamponerar dig. Ha en kanna med vatten i kylskåpet för att inte behöva spola så länge efter kallt vatten varje gång du är törstig.

 • Nytt datum för ändrad debitering för företag vid Gruvgärdets ÅVC

  2021-08-18

  Ändringar kring företagsbesök på återvinningscentralen

 • Minimeringsmästarna

  2021-08-19

  Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i hela Sverige som vill minska på de onödiga sakerna, utgifterna, stressen och klimatavtrycket. Under ett års, med start i september 2021, får deltagare inspireras till hur man kan leva mer hållbart och samtidigt tävla mot andra hushåll i Sverige. De flesta kommunerna i Dalarna är med och genomför detta gemensamt.

 • Begränsning på eller dålig väg

  2021-03-02

  Nu när snön smälter och det blir varmt kan det uppstå problem med framkomligheten på vissa mindre vägar.

 • Vattenläckor på ledningsnätet

  2021-02-23

  Just nu har vi stor vattenförbrukning i Avesta och letar och lagar vattenläckor.

 • Hämtningsschema 2021

  2020-12-28

  Nu finns hämtningsschema för 2021 att ladda ner. Tänk på att de som hade hämtning jämna veckor 2020 får hämtning ojämna veckor 2021. Detta då vi har 53 veckor 2020.

 • Nyanläggning i Nordanö

  2020-12-10

  Avesta Vatten och Avfall arbetar med att lägga vatten- och avloppsledningar till två nya tomter i Nordanö.

 • Östra Parkgatan

  2020-11-09

  Arbetet har påbörjats med att förnya vatten- och avloppsledningsnätet på Östra Parkgatan (del Eriksgatan-Arvidsgatan). Arbetet medför att gatan är avstängd för genomfartstrafik. Entreprenör: AB Grytnäs Gräv

 • Gruvgärdets ÅVC återinvigt

  2020-10-26

  Fredagen 23/10 återinvigde vi Gruvgärdets ÅVC. Detta innebär lite nyheter för besökarna. Skyltarna är nu enligt den nya standard för avfall och återvinning. Några nya fraktioner har tillkommit. Framöver kommer endast transparenta säckar att tillåtas. Insamling av föremål till återbruk.

 • Åtgärdat:Avläsningskort

  2020-09-28

  På grund av fel hos vår systemleverantör har det för en del användare inte fungerat att rapportera in mätarställningen för vattenmätare. Felet är nu åtgärdat och det skall fungera att rapportera in igen.

 • Förändrade regler farligt avfall

  2020-07-16

  Under sommaren har det beslutats om nya regler gällande hantering av farligt avfall. Detta påverkar de verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall.

 • Extra mottagningsplats för ris

  2019-04-23

  Har du bara ris är det möjligt att även lämna detta vid Karlslund, strax före gamla ÅVC på vänster sida.

 • Begränsningar i framkomlighet

  2019-04-09

  På grund av begränsad framkomlighet på vissa vägar kan vi inte hämta avfall som planerat.

 • Återbruksmarknad

  2018-11-26

  Vi vill tacka alla som skänkte och bytte varor.

 • Broschyr om vår verksamhet

  2018-11-20

  Här kan du läsa mer om vår verksamhet

 • Gruvgärdets ÅVC invigd

  2018-07-01

  Lördagen 30/6 invigdes Gruvgärdets ÅVC, som ersätter Karlslund.

 • Invigning Gruvgärdets ÅVC

  2018-06-20

  30/6 kl 9.00 inviger vi Gruvgärdets ÅVC. Under invigningsdagen kommer vi bjuda på lite grillat och musikalisk underhållning.

 • Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

  2018-04-05

  Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

Visa alla nyheter