Nyttiga länkar om avfall

Några nyttiga länkar kring avfall och återvinning

www.dalaavfall.se

 

Sökbar sorteringsguide 

www.avfallsverige.se  

           

Branchorganisation för kommuner när det gäller avfallshantering

www.sopor.nu

 

På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

www.el-kretsen.se

 

Ansvarar för omhändertagandet av elavfallet som samlas in.

www.ftiab.se

 

Ansvarar för omhändertagandet av tidningar och förpackningar som samlas in.