Avfallspriser

Kort information om gällande avfallstaxa

Här hittar du hela avfallstaxan för 2021.

Vid byte av kärlstorlek debiteras en kärlbytesavgift på 345 kronor inklusive moms. Kärlbytesavgift debiteras inte vid nyteckning av renhållningsabonnemang. 
I denna avgift ingår utkörning av kärl till abonnentens hämtställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och omregistrering i abonnentregistret. 

Glöm inte att anmäla ägarbyten vid försäljningar eller andra förändringar.