Avfall och återvinning

Målsättningen med verksamheten är att minska avfallets negativa påverkan på miljön.

Avesta Vatten har ansvaret att avfalls- och återvinningsverksamhet bedrivs enligt kommunens renhållningsordning samt i överensstämmelse med Miljöbalken och Avfallsförordningen. All verksamhet  finansieras genom avgifter från de som använder tjänsterna.

Tillsynsmyndighet är Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd.