Ledningsnätet

Kort information om ledningsnätet i Avesta kommun.

I kommunen har vi många mil vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är vi som sköter den del av ledningsnätet som inte är privat. Kommunen bestämmer vilka områden vi ska ansvara för och var invånarna måste ha eget vatten eller avlopp.

Om ni ska gräva och inte vet om det finns några kommunala VA-ledningar i marken, eller om ni vill veta var ledningarna finns vid er tomtgräns, fyll då i detta formulär angående ledningsanvisning för grävning.