Återvinningscentral (ÅVC)

Vid Gruvgärdets återvinningscentral kan du lämna förpackningar och annat utsorterat avfall från hushåll och mindre verksamheter.

Öppettider Gruvgärdet och Horndal

Avfallet läggs i avsedda containers vid kajen, du ansvarar själv för att lossa avfallet. För att underlätta lossningen är det fördelaktigt att sortera avfallet redan då bilen lastas. 
Allt inkommande avfall ska sorteras för största möjliga grad av återvinning.

Från 1/9 kommer vi ha igång ett inpasseringssystem vid Gruvgärdets återvinningscentral. 
De flesta behöver inte göra något annat än att dra körkortet vid inpassage till återvinningscentralen.

Information om inpasseringssystem

Några av de fraktioner vi tar emot:

Komposterbart trädgårdsavfall
Trä
Ris
Deponimaterial
Energiåtervonning (fd brännbart)
Wellpapp
Metallskrot
Fönster
Tegel, sten och betong
Möbler
Elektronik
Vitvaror
Ljuskällor
Lysrör
Småbatterier
Bil/blybatterier
Farligt avfall

 

Fråga personalen på plats om du är osäker var du lägger avfallet.

Hushållskunder lämnar de mesta fritt.
Avgifter tas ut av företag som lämnar avfall.