Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna (ÅVS) lämnar du dina förpackningar och tidningar.

Vid stationerna finns behållare för följande material:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Tidningar

 I Avesta finns det 19 st återvinningsstationer (karta). Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för dessa stationer. På deras hemsida www.ftiab.se kan du läsa mer om vad som sker med förpackningarna samt anmäla behov av tömning eller städning.