Vattenmätare

Här finns lite information om vattenmätaren.

Var ska mätaren placeras?
När det är dags för dig att koppla in vatten, tar du kontakt med oss för att boka en tid då vi kommer och installerar en vattenmätare. Innan vårt besök behöver du förbereda så att vattenmätaren kan installeras, du måste också ha betalat anläggningsavgiften.
Mätarens plats ska vara godkänd av VA-huvudmannen. Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla läckage av vatten. Utrymmet ska vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Du ansvarar för tillsyn av mätaren
Du som fastighetsägare ansvarar för vattenledningen från förbindelsepunkten och in i fastigheten. Det innebär också att du har ansvar för tillsyn av mätaren, exempelvis att den inte läcker samt att den skyddas mot kyla, värme och annan yttre påverkan. Vattenmätaren ägs av Avesta Vatten medan avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.

Skulle läckage uppstå från mätaren kontaktar du snarast vår kundservice. Skulle läckage uppstå från din fastighets vattenledning kontaktar du en privat VVS-installatör.