GDPR

Avesta Vatten och Avfall AB värnar om din personliga integritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Det innebär att Avesta Vatten skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som bolaget fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Du ska kunna känna dig trygg med hur bolaget behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta bolagets kundtjänst!

Personuppgiftsansvarig

Avesta Vatten, org.nr. 556827-5084, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kontaktuppgifter:

Avesta Vatten
Modellvägen 2
Box 157
774 24  Avesta

E-post: avestavatten@avesta.se

Tel. 0226-64 55 00 (växel)

Hemsida: www.avestavatten.se

Dataskyddsombud

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta bolagets dataskyddsombud.

Postadress: Dataskyddsombud, Avesta kommun, 774 81 Avesta E-post: dataskyddsombud@avesta.se Telefon: 0226-645000

Vill du klaga på Avesta kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området, adressen är Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer 08–6576100.