Returpapper

Regeringen har beslutat att avskaffa producentansvaret för returpapper från och med 2022-01-01. Detta innebär att kommunen får överta ansvaret för insamling.

För de flesta hushåll innebär detta ingen större skillnad. Behållarna för returpapper kommer även fortsättningsvis stå kvar på återvinningsstationerna.

För flerbostadshus med separat insamling av tidningar/returpapper kan även i fortsättningsvis ha kvar denna service, det som krävs är att insamlingsentreprenören skaffar en auktorisation.
De insamlingsentreprenörer som fått auktorisation (och medger publicering) lägger vi löpande ut på hemsidan.

Aven returpapper från verksamheter kan omfattas av dessa nya krav kring insamling.


Ytterligare information kring returpapper i flerbostadshus.

 Underlag för att söka auktorisation samt villkor för detta har vi samlat här.
För insamlingsentreprenörer finns underlag samt lite mer att läsa här.