Förändrade regler farligt avfall

Under sommaren har det beslutats om nya regler gällande hantering av farligt avfall. Detta påverkar de verksamheter som på något sätt hanterar farligt avfall.

För de verksamheter som lämnar farligt avfall såsom t.ex. elektronik eller lysrör vid Gruvgärdets återvinningscentral skärps kraven på dokumentation av avfallet. 

 

När ni kommer till Gruvgärdet skall ni kontakta personalen innan det farliga avfallet lämnas så att vi kan uppfylla den del av kraven som gäller mottagningen. 

För verksamheten som transporterar och lämnar finns det en del andra förändringar. I nedanstående dokument finns länkar och ytterligare lite text kring förändringen.

Förändringar kring farligt avfall