Tunga lock till slambrunnar

I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

Byta till ett lättare lock

Man kan undvika extra avgift genom att byta ut locket mot ett lättare lock. Tänk då på att du som fastighetsägare har ett ansvar för att säkra brunnen så att människor och djur inte kan ramla ner i brunnen. Skydd mot olyckor med barn ska särskilt beaktas. Boverket har gett ut en handbok om barnsäkra brunnar där nämns flera metoder att göra brunnar barnsäkra t.ex. låsanordning, fallskydd eller inhägnad.

Låsanordning till locket
Det finns ett antal lätta lock på marknaden varav många innehåller någon form av låsanordning. En låsanordning kan vara ett hänglås, men det är många gånger fullt tillräckligt att locket är låst med en skruv, mutter eller hake som inte lätt kan öppnas med bara händerna. Det finns också lock som låser fast genom en fjäder i locket. Chauffören har med sig verktyg och spett i bilen för att kunna öppna olika låsanordningar.  Om ni ändå väljer att låsa locket med hänglås med nyckel kan ni lämna in en nyckel till oss eller meddela oss koden om ni väljer ett kodlås.