Invasiva arter

Ett antal växtarter har sedan en tid tillbaka klassificerats som sk Invasiva växtarter. Dessa måste hanteras med försiktighet för att undvika spridning.

Några av de växter som klassats som invasiva växtarter är:

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Parkslide
  • Blomsterlupin

Växter och växtdelar av dessa arter skall inte komposteras eller liknande utan behöver förbrännas. Det är viktigt att hela hanteringen ser så att växterna inte sprids vidare i trädgårdar och natur.
 Har du invasiva växtarter som du skall lämna till oss på återvinningscentralen behöver växtdelarna packas i täta säckar som är väl förslutna.På återvinningscentralen lämnas detta som avfall till ENERGIÅTERVINNING.
Prata med personalen så hjälper de dig.

På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om dessa växtarter och hur man skall hantera dessa växter.

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/invasiva-frammande-arter.html