Nytt datum för ändrad debitering för företag vid Gruvgärdets ÅVC

Ändringar kring företagsbesök på återvinningscentralen

Efter att det har inkommit synpunkter från våra företagskunder på att det är för kort tid att hinna ställa om sin avfallshantering till 1/9 har vi beslutat att flytta fram införandet av det nya debiteringssystemet till 1 november 2021. Observera att det ändå kommer att krävas besökskort för inpassering till återvinningscentralen från och med 1 september. Företag som besöker återvinningscentralen regelbundet kan beställa ett valfritt antal besökskort via vår hemsida.

Läs mer här