Nyanläggning i Nordanö

Avesta Vatten och Avfall arbetar med att lägga vatten- och avloppsledningar till två nya tomter i Nordanö.

När VA-ledningarna är lagda så kommer en ny väg att byggas in till de nya tomterna. Arbetet beräknas vara klart i februari 2021.