Begränsning på eller dålig väg

Nu när snön smälter och det blir varmt kan det uppstå problem med framkomligheten på vissa mindre vägar.

Ett alternativ för att möjliggöra tömning är att flytta ut kärlen till farbar väg antingen så att e står där tills vägen är farbar igen alternativt att de ställs dit inför tömning och tas in efter tömningen.

I de fall som väghållaren (t.ex. vägförening) inför begränsningar behöver vi på Avesta vatten och våra entreprenörer få en dispens att köra ut för att hämta avfall, i annat fall kan vi inte åka på dessa vägar. Det är bra om dispensen skickas i god tid så att vi hinner få denna och skicka vidare till entreprenör före hämttillfället. Får vi ingen dispens behöver kärlen ställas på alternativ plats för att kunna tömmas.

Dispensen skall innehålla att Avesta Vatten och avfall AB och våra hämtningsentreprenörer får köra på vägen xxx (som anges) samt vilken vägförening som det gäller, vilken tid dispensen gäller (eller tillsvidare).

Dispensen skickas antingen till avestavatten@avesta.se eller Postadress: Box 157, 774 24 Avesta.