Gruvgärdets ÅVC återinvigt

Fredagen 23/10 återinvigde vi Gruvgärdets ÅVC. Detta innebär lite nyheter för besökarna. Skyltarna är nu enligt den nya standard för avfall och återvinning. Några nya fraktioner har tillkommit. Framöver kommer endast transparenta säckar att tillåtas. Insamling av föremål till återbruk.

 

Återbruk

Nu är det äntligen möjligt att lämna föremål till återbruk. De inlämnade föremålen kommer sorteras och förberedas för återanvändning. Dessa föremål kommer sedan få en andra chans att användas av någon ny person. Försäljningen kommer ske hos Arbetsmarknadsenheten här i Avesta, så fort deras butikslokal är klar.
Föremål till återbruk lämnar du på i andra byggnaden på höger sida när du kommit in på Gruvgärdets ÅVC.
Tyvärr är böcker svårsålda så dessa kan tyvärr inte tas emot vid återbruket.

Nya skyltar

Alla skyltar har bytts till det nya nationella skyltsystem som tagits fram gemensamt i avfallsbranchen. Tanken är att man som allmänhet i framtiden skall mötas av samma skyltsystem både på återvinningscentralen, Förpacknings och tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller i återvinningsrum i flerbostadshus.
Skyltarna bygger både på symboler, text och olika färger.

Här är några exempel på hur de nya skyltarna kommer se ut.

SpilloljaElavfallWellpappTrä

 

"BRÄNNBART" har blivit "ENERGIÅTERVINNING". Detta är det brännbara avfall som går att skicka till energiåtervinning efter att förpackningar, återvinningsbart, återanvändbart eller av andra anledningar skall sorteras på annat sätt.

 

"DEPONI" blir "EJ ÅTERVINNINGSBART". Det mesta som bör hamna i denna fraktion är glas- , sten- och mineralull. 
Sten, betong, porslin och tegel skall läggas i en separat container då dessa fraktioner kan användas som fyllnadsmaterial.

Genomskinliga säckar

För att öka utsorterningsgraden av återvinningsbart material kommer vi från 1/1 2021 endast tillåta genomskinliga säckar i fraktionen "ENERGIÅTERVINNING". 
Detta har visat sig att detta medför en avsevärd minskning av felsorterat material på återvinningscentraler som gjort denna förändring. Idag hamnar tyvärr mycket förpackningsmaterial och annat i det som skickas till förbränning. Kan vi gemensamt minska denna miljöbelastning genom att återvinna mer så vinner vi alla på detta.

Böcker

Nu kan vi ta emot böcker för återvinning istället för att skocka dessa till förbränning. 
Containern för böcker står på högersida innan man kommer fram till kyl/frys och vitvaror.

Lastpallar

Separat insamling av lastpallar har har vi strax innan ytan för kyl/frys. I stället lägger du pallar både "riktiga EUR-pall" och engångspallar.
Pallarna kan både vara hela och i reparerbart skick.