Beställningar

Här kan du göra beställning utav slamtömning eller extra sophämtning.

Vill du göra en beställning av slamtömning klicka här.

Vill du göra en beställning av extra sophämtning klicka här.

Vill du ha hjälp med ledningsvisning av kommunala VA-ledningar  klicka här.

Om du är intresserad av att ansluta dig till det kommunala VA-nätet klicka här.

Har du synpunkter eller felanmälningar gå till något av dessa formulär.