Returpapper

Från 2022-01-01 upphör producentansvaret för tidningar och returpapper. Ansvaret för insamling av returpapper som är kommunalt avfall övergår till kommunen. Insamlingen vid återvinningsstationerna kommer även framöver fungera på samma sätt som tidigare.

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper.

Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. 

Det returpapper som uppstår kan antingen lämnas i någon av de insamlingsbehållare som finns på återvinningsstationerna eller teckna ett abonnemang för hämtning (Flerbostadshus eller verksamheter) 

Kommunernas ansvar gäller returpapper från hushåll som utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Därför kan även returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall.
Exakt var gränsen går för returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall är svårt att i dagsläget helt klart säga, det får praxis avgöra.
Däremot ingår inte returpapper som uppstår som en följd av tillverkning av papper.

Läs mer om hur förändringen påverkar flerbostadshus.

Läs mer om hur förändringen påverkar verksamheter 

För insamlingsentreprenörer