Miljöenheten - avfall

Tillsyn och undantag från renhållningsföreskrifter i Avesta kommun hanteras av Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning.