Matavfall

I Avesta har det varit möjligt att sortera ut matavfall ur hushållssoporna sedan augusti 2015. För att få med så många hushåll som möjligt erbjuder vi en lägre taxa till dem som väljer att sortera ut sitt matavfall. Hushåll i Avesta kan sortera sitt matavfall på två sätt: via brunt kärl eller hemkompostering.

Det som behövs för att kunna sortera matavfall är en påshållare av plast, papperspåsar samt ett brunt kärl. Påshållare och papperspåsar tillhandahålls av Avesta Vatten och kärlet levereras av Suez – allt utan extra avgift.

Matavfallet läggs i papperspåsen vilken sedan läggs i det bruna kärlet. Papperspåsen är konstruerad för att klara fuktigt matavfall och kärlet rymmer 140 liter. Matavfallet hämtas av kommunens upphandlade entreprenör Suez (Sita). Insamlat matavfall går till rötning och framställning av biogas och biogödsel i Vafab Miljös anläggning i Västerås.

Vad är matavfall?

”Matavfall” är:

  • Oätliga delar av t.ex. skal, kärnor, grönsaker, fiskrens och kaffesump.
  • Mat som kunnat ätas om det hanterats på ett annat sätt t.ex. mögligt bröd, matrester och livsmedel som blivit för gamla.

För mer information, läs vår sorteringsguide.

Är det frivilligt eller måste jag sortera ut matavfallet?

Det är frivilligt att vara med för dig som bor i villahushåll. Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som bestämmer om ni ska sortera ut matavfall. Vad fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen beslutar gäller alla som bor i fastigheten.