Grovavfallsinsamling

Vi genomför årligen en kampanj där vi besöker några utvalda platser för mobil insamling av hushållens grovavfall. Det finns även möjlighet att möjligt att lämna farligt avfall.

Vår mobila återvinningscentral 2019

Vår bemannade mobila ÅVC besöker ett antal platser i kommunen, öppet kl. 15:00-18:30.

 Där kan du lämna:

  • Brännbart avfall
  • Metallskrot
  • Trä- och byggavfall
  • Farligt avfall och småelektronik (separat bil tar emot detta)
  • Mindre mängder av övrigt grovavfall

Vi kan inte ta emot vitvaror och kyl/frys

 Kl. 15:00 – 18:30 kommer vi stå på följande platser:

Bergshyttan 30/9
By 1/10
Fors IP 3/10
Storbyn 17/10

 

Övrigt grovavfall inklusive ris, vitvaror och kyl/frys lämnas vid Gruvgärdets Återvinningscentral. Den mobila återvinningscentralen är endast avsedd för hushållen i kommunen, vi tar inte emot avfall från företag och verksamheter.