Hantering av fett

Att få ut fett i avloppsledningarna är inte bra eftersom fettklumparna som bildas kan orsaka stopp. Detta kan du göra för att förhindra att fett hamnar i avloppet.

Hushåll
Torka ur stekpannan med en bit hushållspapper innan den sköljs ur. Pappret kan du sedan lägga bland matavfallet.

Får du mycket flytande fett från t.ex. fritering häller du lämpligast detta i en plastflaska när det svalnat. När flaskan är full lägger du den i det brännbara hushållsavfallet.

 

Verksamhet
Fett från fritöser samlas upp och skickas till en anläggning som kan återvinna detta.

För verksamheter där mat tillreds krävs en fettavskiljare. Fettavskiljaren samlar upp det fett som annars skulle gå ut i avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas regelbundet för att fungera.