Farligt avfall

Det är viktigt att hantera farligt avfall på ett säkert och bra sätt.

Farligt avfall är sådant avfall som kan skada människa eller miljö om det hamnar på fel ställe.

Läkemedel och kanyler lämnas på apotek enligt deras instruktioner.

Vid Gruvgärdets ÅVC eller vid någon av våra miljöstationer kan du lämna:

  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Rengöringsmedel
  • Smörj- och motorolja
  • Kvicksilvertermometrar
  • Övriga kemikalier
  • Elektronik (lämnas på Gruvgärdets ÅVC eller i vissa butiker)
  • Ljuskällor (lämnas på Gruvgärdets ÅVC eller i vissa butiker)
  • Småbatterier (lämnas på Gruvgärdets ÅVC, miljöstationer, återvinningsstationer eller i vissa butiker)

Vi tar inte emot annat än batterier, ljuskällor och elektronik från företag, och detta sker endast på Gruvgärdets ÅVC.