Avläsning av vattenmätare

Här lämnar du in din vattenavläsning.

De flesta hushåll har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

Inrapporteringsmetoder
Du kan rapportera in mätarställningen på olika sätt. I brevet vi skickar dig finns den servicekod som du ska använda om du vill skicka in avläsningen digitalt. Du kan också skicka in din vattenavläsning med post.

  • Via förtryckt kort
    Längst ner på brevet som du får i brevlådan finns ett kort som du fyller i, frankerar och skickar in med posten. 

Varför ska du läsa av vattenmätaren
En gång per år vill vi att du läser av vattenmätaren och vi skickar därför ut ett avläsningskort till dig. Det gör vi för att du ska betala för din faktiska årsförbrukning. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande räkning. Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.

Hur läser jag av vattenmätaren
Mätaren har två nummer: ett på insidan av locket och ett på mässingsringen. Numret på mässingsringen identifierar vilken fastighet mätaren är installerad i, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge. Numret på insidan av locket är det nummer du ska uppge vid kontakt med oss.

Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i en mätare visar mätarens ställning i antal kubikmeter. De röda små visarna indikerar (från vänster till höger) antalet deciliter, liter, 10-tal liter och 100-tal liter som förbrukats. När du läser av din mätare ska du bara redovisa antalet kubikmeter.

 

Vattenmätare

Byte av vattenmätaren
För att säkerställa att mätaren registrerar rätt mängd vatten byts den ut med jämna intervaller, för närvarande vart 9:e år.

Vi kontaktar dig när det blir dags att byta vattenmätare.

När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.