Vad får jag spola ned i toaletten

Information om vad man får använda toaletten till.

Det är lätt att göra rätt. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten, allt annat skräp ska slängas i papperskorgen. Du kan göra skillnad. Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna istället läkemedel till apoteken och kemikalier till Avesta Vattens insamlingsplats för farligt avfall!

Stopp i ledningsnät och pumpstationer

När du spolar ned skräp i toaletten riskerar du att orsaka driftstörningar och stopp i ledningsnätet och att pumparna stannar. Pumparna ska föra avloppsvattnet från ditt hus till reningsverket för rening innan vattnet släpps tillbaks ut i naturen.
När det blir stopp i ledningsnätet eller när pumparna stannar finns stor risk att helt orenat avloppsvatten leds till ditt närmaste vattendrag. Innan pumparna stannar på grund av för mycket skräp använder de dessutom mycket mer energi än de gör i ett vatten utan skräp.

Här kan du läsa mer om vad du kan spola ner (Svenskt Vatten).

Mitt vatten