Överföringsledning Dicka - Horndal

Här hittar ni information om var i processen Avesta vatten är gällande överföringsledningen mellan Dicka och Horndal.

Ansökan om ledningsrätt är inlämnad till Lantmäteriet i mars 2019. 

Sweco är anlitade för projektering och geotekniska undersökningar och arbetet påbörjas under hösten.

2019-09-16 skickas informationsbrev 2 ut till berörda fastighetsägare. Länk till brevet.

Personal från Sweco kommer röra sig efter sträckan i samband med projekteringen. Geotekniska undersökningen kommer starta tidigast under vecka 40.

2019-10-18

Sweco kommer starta den geotekniska undersökningen 21 oktober.

Projekteringen av ledningsförläggandet fortgår.

2019-11-15

Sweco kommer inleda etapp 2 av den geotekniska undersökningen V47. De kommer kontakta de fastighetsägare som har mark där vi behöver göra borrningar för att ytterligare kontrollera markförhållandena.

Projekteringen av ledningsförläggandet fortgår.

Ledningsrättsansökan är under behandling av lantmäteriet.

2020-01-17 Lantmäteriet har skickat ut inbjudan till möte angående ledningsrättsansökan till de berörda markägarna som kommer äga rum 13:e februari klockan 13 vid Avesta församlingsgård.

De geotekniska undersökningarna är i princip klara ute i fält och detaljprojekteringen fortskrider.