Horndal vattenförsörjning

På denna sida kommer vi löpande informera om vad som sker i projektet.

2018-12-05 fattade styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB beslut om att anlägga en överföringsledning för dricksvatten mellan Dicka och Horndal i Avesta kommun vilket nu är godkänt av kommunfullmäktige i Avesta. Detta innebär att Avesta Vatten nu kan gå vidare med detaljprojektering av ledningen.
Syftet med projektet är att på lång sikt trygga vattenförsörjningen för Horndal samt skapa förutsättningar för andra framtida anslutningar.

2019-09-15

Arbetet med överföringsledningen fortskrider, se Överföringsledning Dicka - Horndal

2020-07-27

Arbetet med överföringsledningen fortskrider, se Överföringsledning Dicka - Horndal

2020-12-18

Arbetet med överföringsledningen fortskrider, se Överföringsledning Dicka - Horndal