Avfallskärl

Vanliga kärlfrågor

Kan man dela kärl med grannen?

Det är möjligt att dela kärl med en eller flera grannar. Det ni måste tänka på är att ni måste vara överens och att ni har samma typ av abonnemang. Ett fritidshusabonnemang kan till exempel inte delas med en fastighet som har helårsabonnemang.

Blandas inte matavfallet med brännbart när det hämtas?

Nej, när hämtningen sker samtidigt används tvåfacksbilar som har skilda fack för matavfall och brännbart avfall.

Kan jag välja att mitt matavfallskärl hämtas med annan frekvens än mitt brännbara?

För närvarande kan man inte välja detta, matavfall hämtas minst varannan vecka. Har man tätare hämtfrekvens på det brännbara avfallet hämtas även matavfallet med samma frekvens. Vi tittar på möjligheterna att framöver kunna erbjuda längre hämtfrekvens upp till fyra veckor på brännbart avfall.

Jag har så lite matrester. Kan jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?

Även lite matavfall kan göra nytta. Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet.

På sommaren blir det fluglarver i mitt bruna kärl och dessutom luktar kärlet illa. Vad bör jag göra?

 • Ställ kärlet om möjligt i skuggan.
 • Rengör det under sommaren.
 • Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt.
 • Spreja ättika i kärlet eller strö lite släckt kalk i kärlet.
 • Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Lägg lite hushålls- eller tidningspapper (från dagstidningar) i botten på påsen.

Lämna ett så torrt matavfall som möjligt

Vilket matavfall ska man lägga i det bruna kärlet?

 • Alla slags matrester (råa och tillagade)
 • Skal från frukt och grönsaker
 • Äggskal
 • Snittblommor och mindre krukväxter utan jord
 • Hushållspapper, kaffefilter, tepåsar/teblad
 • Fiskrens, skaldjur, mindre köttben
 • Möglig eller skämd mat

Vilket avfall får man inte lägga i det bruna kärlet?

 • Tobak, fimpar, snus
 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Kattsand, kutterspån
 • Kork och läder
 • Textilier, skor, disktrasor
 • Dammsugarpåsar (inkl. innehåll)
 • Tuggummi
 • Grillkol, vedaska
 • Glas-, träd- och metallföremål, kemikalier
 • Mjuk och hårdplast
 • Blomjord
 • Sand, lera och grus

Vilket avfall ska man lägga i det gröna kärlet?

I det gröna kärlet slänger du sådant avfall som blir kvar efter att du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och farligt avfall, till exempel.

 • Tobak, fimpar och snus
 • Blöjor, bindor och tamponger
 • Kattsand av pappersfiber, papper och kisel.
 • Dammsugarpåsar
 • Tuggummi
 • Kuvert

Vilket avfall ska man inte lägga i det gröna kärlet?

Det är viktigt att du lämnar farligt avfall som kemikalier, batterier och elektronik, textilier på återvinningscentralerna.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall samt tidningar lämnas vid närmaste Återvinningsstation, eller i husets soprum om sådan sortering finns där. Läkemedel lämnas in till apoteket.

Måste jag ställa ut kärlet även om jag bara har en påse i den?

Om kärlet är tomt någon enstaka gång så behöver man inte köra ut detta.

När får jag reda på vilken dag mitt matavfallskärl kommer att tömmas?

Matavfallskärlet töms samma dag som det brännbara kärlet töms.

Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?

Det är bara villahushåll som kan byta storlek på det gröna kärlet (matavfallskärl/bruna tunnan finns bara i en storlek 140 liter). Det kostar 200 kr att byta kärl. Ändringsavgiften tar vi ut för täcka kostnaderna för att köra ut ditt nya kärl samt hämta in och rengöra det gamla.

Varför kan jag inte få ett lika litet matavfallskärl som mitt brännbara 80-literskärl?

Vid insamlingen använder man en typ av avfallskärl som är speciellt anpassade för matavfall. Kärlen är ventilerade och har en mellanbotten. Ventilationen och mellanbotten fyller flera funktioner. På vintern minskar det risken för att avfallet fryser fast och på sommaren minskar det risken för dålig lukt.

I Avesta Vattens uppdrag ingår att vara så rationell och effektiv som möjligt för att hålla kostnaderna nere för hela kollektivet. Ett sätt att göra det är till exempel att inte ha för många varianter på avfallskärl då vi därigenom kan köpa in större volymer till ett betydligt lägre pris per enhet. Det är också av det skälet vi valt att handla upp matavfallskärlen utifrån de standardstorlekar som finns på den svenska marknaden. Det är klart att det är möjligt att beställa mindre matavfallskärl, men eftersom de inte finns i standardsortimentet krävs specialanpassningar med manuellt arbete. Enligt de preliminära uppgifter som vi har från tillverkaren skulle priset för ett 80-liters matavfallskärl hamna på  det dubbla jämfört med 140-liters matavfallskärl.

I  debatten kring storleken på kärl har beskrivit matavfallskärlet på 140 liter som så stora jämfört med 80-liters kärlen att det skulle medföra problem.Det är självklart en definitionsfråga från person till person hur man upplever storlek men fakta är följande:

Ett 140 l liters kärl är:

 • 3,5 cm bredare vid sarg än ett 80-liters kärl
 • 3,0 cm djupare än ett 80-liters kärl
 • 2,5 cm högre än ett 80-liters kärl

Det minsta matavfallskärl som finns på den svenska marknaden  är på 120 liter och vi  hade i  kravspecifikationen ett intervall på 120-140 liter, det anbud som vann upphandlingen hade kärl på 140 liter. Det är  hämtningen av avfallet som har störst miljöpåverkan och den är ungefär lika stor för ett 80-literskärl som för ett 140-liters kärl.