Aktuella projekt

Här presenterar vi aktuella projekt av olika slag.

Ny ÅVC, det har sedan länge pågått planering för att bygga en ny återvinningscentral. Just nu pågår arbetet med att planera för en ny infart från riksväg 68 till Källhagen södra. Det ska också göras en ny detaljplan. En ny ÅVC skulle kunna se ut ungefär så här (länk).

Sluttäckning Karlslunds deponi. 
Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildning och minimera miljöbelastningen från den gamla anläggningen. Arbetet med att sluttäcka anläggningen kommer hålla på till år 2025. Etapp är avslutad 2016, under 2017 kommer förberedande arbete för etapp två genomföras. 

VA-sanering Furuvägen 24-48
Enligt förnyelseplanen för VA-ledningar kommer samtliga ledningar på Furuvägen från Tony Rickardsons kurva och söderut att bytas ut. Planerat att göras Augusti - Februari.

VA-sanering Jularbo till Dicka

Under 2018 planeras en av de befintliga vattenledningarna mot Fors att bytas ut.