Vattenläcka By

Läckan på en huvudledning mot By är nu lagad och vattnet är påsläppt.