VA-arbete Furuvägen

Byte av befintliga ledningar på Furuvägen under hösten

Under hösten och vintern med start vecka 34 kommer vi byta ut befintliga ledningar på en sträcka av ca 400m på Furuvägen i Nordanö. Kortare avbrott av vattenleveransen kommer ske för de boende i området och gatan kommer vara delvis avstängd under arbetets gång. Vi hoppas ni visar hänsyn i trafiken.

Vecka 1 och 2 kommer södra infarten från RV68 vara avstängd. Under januari och februari kommer arbetet med ledningsutbytet fortsätta på sydligaste delen av Furuvägen.