Underhållsarbete

Påverkas du?

 • Avstängning av vatten på Telegatan

  2018-04-26

  Information angående VA-ledningsarbete. Natten mellan söndag och måndag den 29-30/4 mellan kl. 22:00-06:00 så kommer ett omkopplingsarbete att utföras på Myrgatan. Under denna tid så kommer vattnet att vara avstängt. Tappa gärna upp vatten så ni klarar sig under avstängningen.

 • Myrgatan avstängd

  2018-04-20

  Avesta Vatten ska byta ut vatten- och spillvattenledningar på Myrgatan och kommer i samband med detta stänga av gatan och leda om trafiken. Från 23:e april och fem veckor framöver kommer trafiken påverkas och ledas om.

 • VA-arbete Furuvägen

  2017-12-18

  Byte av befintliga ledningar på Furuvägen under vintern