Underhållsarbete

Påverkas du?

  • Vattenavstängning på Hällvägen

    2019-09-23

    Just nu är vattnet avstängt på Hällvägen i Horndal. Detta på grund av arbete med att laga en vattenläcka. Vi räknar med att vattnet sätts på igen ca 17.30.

  • VA-förnyelse på Källstigen

    2019-08-13

    Under hösten kommer vi arbeta med att byta ut vatten-, spillvatten och dagvattenledningar på Källstigen. Det kommer medföra att Källstigen har begränsad framkomlighet. En provisorisk väg som får nyttjas under byggtiden är byggd mellan Gjuterivägen och vändplanen på Källstigen.