Obligatorisk tömning av slutna tankar

Tömning av slutna tankar som ej blivit tömda under senaste året är påbörjad.

I föreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige i Avesta är beslutat att "Tömning av sluten tank ska ske minst en gång per år". Avesta Vatten har under hösten gått igenom registren över enskilda anläggningar inte har blivit tömda på mer än ett år. Dessa anläggningar har lagts in i ordinarie tömningsschema.

På grund av detta kan er tank bli tömd utan att ni beställt tanktömning.

Om en fastighet utnyttjas i mindre omfattning sa att belastningen på anläggninen är låg kan utsträckt tömningsintervall medges. Ansökan sker till V-dala Miljö- och Byggförvaltning.