Försenad sophämtning

På grund av fordonsproblem ligger vi något efter med tömningarna tisdag 3/4. Vi försöker hinna med så mycket vi kan. Delar av Skogsbo kan komma att tömmas under onsdag morgon istället. Låt kärlen stå kvar framme tills de blivit tömda.