Matavfall

I Avesta har det varit möjligt att sortera ut matavfall ur hushållssoporna sedan augusti 2015. Vi vill få med så många hushåll som möjligt därför erbjuder vi en lägre taxa till dem som väljer att sortera ut sitt matavfall. Hushåll i Avesta kan sortera sitt matavfall på två sätt, via brunt kärl eller hemkompostering.

Det som behövs för att kunna sortera matavfall är en plastbehållare, papperspåsar och ett brunt kärl. Påshållare och papperspåsar tillhandahålls av Avesta Vatten och kärlet levereras av Suez – allt utan extra avgift.

Matavfallet läggs i papperspåsen som är vattentät, vilken sedan läggs i det bruna kärlet. Kärlet är 140 liter. Matavfallet hämtas av kommunens upphandlade entreprenör Suez (Sita). Insamlat matavfall går till rötning och framställning av biogas och biogödsel i Vafab Miljös anläggning i Västerås.

Vad är matavfall?

”Matavfall” är:

Oätliga delar av t. ex. skal, kärnor, grönsaker, fiskrens och kaffesump.
Mat som kunnat ätas om det hanterats på ett annat sätt t.ex. mögligt bröd, matrester, livsmedel som blivit för gamla. Se sorteringsguiden (länk).

Är det frivilligt eller måste jag sortera ut matavfallet?

Det är frivilligt att vara med för dig som bor i villahushåll. Bor du i lägenhet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som bestämmer om ni ska sortera ut matavfall. Vad fastighetsägaren eller bostadrättsföreningen beslutar gäller alla som bor i fastigheten.

När får jag börja sortera ut matavfall?

Avesta Vatten har infört matavfallshämtningen etappvis. Märkning och utsättning av kärlen är klar sedan årsskiftet 2015/2016. För er som bor i flerbostadshus ska hyresvärden eller bostadsrättsföreningen informera om när matavfallsinsamlingen börjar.