Grovavfallsinsamling

Vi genomför årligen en kampanj där vi besöker några utvalda platser för mobil insamling av hushållens grovavfall. Vid några av stoppen kommer det vara möjligt att lämna farligt avfall.

Vår mobila återvinningscentral

Vår bemannade mobila ÅVC besöker ett antal platser i kommunen, öppet mellan kl. 15-19.

 Där kan du lämna:

  • Brännbart avfall
  • Metallskrot och vitvaror
  • Trä- och byggavfall
  • Farligt avfall och småelektronik, separat bil tar emot detta.
  • Mindre mängder av övrigt grovavfall

  

Mellan kl 15 – 19 kommer vi stå på följande platser.

 29 maj: Karlbo IP.
30 maj Storbyn 
31 maj: Brovallen
1 juni: Bergshyttan, IOGT-NTO

7 juni: Brunnbäck, Vinterorgelstigen
8 juni: By, Radhusen i By.

19 juni: Fors IP
20 juni: Näs, båthamnen.

 Övrigt grovavfall inklusve ris lämnas vid Karlsunds Återvinningscentral, den mobila åter-vinningscentralen är endast avsedd för hushållen i kommunen, vi tar inte emot avfall från företag och verksamheter.