Grovavfallsinsamling

Vi genomför årligen en kampanj där vi besöker några utvalda platser för mobil insamling av hushållens grovavfall. Vid några av stoppen kommer det vara möjligt att lämna farligt avfall.

Vår mobila återvinningscentral 2018

Vår bemannade mobila ÅVC besöker ett antal platser i kommunen, öppet kl. 15:00-19:00.

 Där kan du lämna:

  • Brännbart avfall
  • Metallskrot och vitvaror
  • Trä- och byggavfall
  • Farligt avfall och småelektronik (separat bil tar emot detta)
  • Mindre mängder av övrigt grovavfall

 

Kl. 15:00 – 19:00 kommer vi stå på följande platser:

28 maj: Näs, Småbåtshamnen
29 maj: Bergshyttan, IOGT-NTO
30 maj: Fors IP
31 maj: Karlbo IP

4 juni: By, Radhusen i By.
5 juni: Brovallen
7 juni: Storbyn 

Övrigt grovavfall inklusive ris lämnas vid Gruvgärdets Återvinningscentral. Den mobila återvinningscentralen är endast avsedd för hushållen i kommunen, vi tar inte emot avfall från företag och verksamheter.