Eget avlopp

Information om brunns- och tanktömning.

Tömning av brunnar sker enligt turlista. Tömning av slutna tankar och extra tömningar av brunnar sker efter beställning eller minst en gång per år.

Var vänlig se till att väg till fastigheten är farbar/snöröjd samt att brunnslocken är lättåtkomliga.

Ett par veckor innan vi påbörjar ett nytt område skickar vi ut information till berörda fastigheter.

Beställning av tanktömning görs till Avesta Vatten på telefon 0226-64 55 00 mellan klockan 08.00 och 12.00 eller mellan 13:00 och 16:00 på vardagar eller via vår hemsida (länk). Om beställning gjorts senast onsdag klockan 12.00 sker tömning påföljande torsdag/fredag.

OBS !
Om ni vill ha tömt flera gånger per år måste detta beställas direkt hos Avesta Vatten.

Du är som fastighetsinnehavare skyldig att se till att transportväg fram till tömningsplats hålls i framkomligt skick. Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för tunga fordon. Se även till att hålla fritt från taggiga buskar och brännässlor runt brunnar och tankar.
Länk till anvisningar.

Fakturering av slamtömning sker från Avesta Vatten. Priset finns här (länk).

Har ni inte fått tömt under beräknad tömningsperiod, kontakta oss.

Frågor kring ansökningar och byggande av enskilda brunnar och tankar kontakta miljökontoret. Länk till miljö.

Information kring lock på slamanläggning
Länk