Avfallspriser

Kort information om gällande avfallstaxa

Klicka här för att läsa Avfallstaxa-2017

En kärlbytesavgift på 300 kronor inklusive moms, debiteras vid byte av kärlstorlek. Kärlbytesavgift debiteras inte vid nyteckning av renhållningsabonnemang. 
I denna avgift ingår utkörning av kärl till abonnentens hämtställe och borttagning av det utbytta kärlet, samt rengöring av detta och omregistrering i abonnentregistret. 

Glöm inte att anmäla ägarbyten vid försäljningar eller andra förändringar.