Återvinningscentral (ÅVC)

Vid Karlslunds återvinningscentral kan du lämna förpackningar och annat utsorterat avfall från hushåll och mindre verksamheter.

Öppettider Karlslund och Horndal

Avfallet läggs i avsedda containers vid kajen, du ansvarar själv för att lossa avfallet. För att underlätta lossningen så sortera gärna avfallet redan då bilen lastas. 
Allt inkommande avfall skall sorteras för största möjliga återvinning.

Några av de fraktioner som vi tar emot.

Komposterbart trädgårdsavfall
Trä
Ris
Deponimaterial
Brännbart 
Wellpapp
Metallskrot
Fönster
Tegel, sten och betong
Möbler
Däck med fälg
Däck utan fälg
Elektronik
Vitvaror
Ljuskällor
Lysrör
Småbatterier 

Bil/blybatterier

Farligt avfall

Fråga personalen på plats om du är osäker var du lägger avfallet.

Hushållskunder lämnar de mesta fritt.
Avgifter tas ut av företag som lämnar avfall.