Vattenverk

Kort information om vatten

I Avesta kommun finns fem vattenverk. De producerar ditt dricksvatten från grundvatten. Vi ansvarar för att sköta dessa och se till så att vattnet till Avestas hushåll håller god kvalitet.