Ledningsnätet

Kort information om ledningsnätet i Avesta kommun.

I kommunen har vi många mil vatten-, spill- och dagvattenledningar. Det är vi som sköter om ledningsnätet som inte är den privata delen. Kommunen bestämmer vilka områden vi ska ansvara för och var som man måste ha eget vatten eller avlopp.

Ska ni gräva och inte vet om det finns några kommunala VA-ledningar eller vill veta var ledningarn finns vid er tomtgräns fyll i detta formulär.