Överföringsledning Dicka - Horndal

Här hittar ni information om var i processen Avesta vatten är gällande överföringsledningen mellan Dicka och Horndal.

Ansökan om ledningsrätt är inlämnad till Lantmäteriet i mars 2019. 

Sweco är anlitade för projektering och geotekniska undersökningar och arbetet påbörjas under hösten.

2019-09-16 skickas informationsbrev 2 ut till berörda fastighetsägare. Länk till brevet.

Personal från Sweco kommer röra sig efter sträckan i samband med projekteringen. Geotekniska undersökningen kommer starta tidigast under vecka 40.