Google maps

Hitta stationer

 • Återvinningscentraler
 • Farligt avfall
 • Kontor
 • Vattentankstationer

Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • Ändrad hämtning 21-22/11

  2017-11-20

  21-22/11 kommer vi tömma hushållsavfall lite annorlunda och i vissa områden kommer vi köra två gånger. Detta då vi skall göra en sk plockanalys av hushållsavfallet

 • VA-arbete 21-24/11

  2017-11-17

  Under perioden 21 - 24/11 kommer Krylbovägen mellan järnvägsöverfarten Bergsnäs och Bergsnäsgatan vara avstängd på grund av VA-arbeten. Orange vägvisning leder om trafiken.

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

 • Hämtschema hushållsavfall 2017

  2016-12-21

  Hämtschema för 2017 finns nu att ladda ner

 • Obligatorisk tömning av slutna tankar

  2016-11-04

  Tömning av slutna tankar som ej blivit tömda under senaste året är påbörjad.

 • Nya öppettider Karlslund

  2016-09-03

  Från 5/9 -2016 har Karlslunds återvinningscentral utökade öppettider.

 • Nya lokaler

  2016-04-29

  Från måndag 2/5 sitter vi på Modellvägen 2 i Koppardalen.

 • Ny hemsida

  2016-01-22

  Avesta Vatten har nu en egen hemsida.

Visa alla nyheter